lördag 14 februari 2009

Mercuri-Schartauanerna


Förra året fick jag förtroendet att leda en anrik förening, Mercuri-Schartauanerna. Föreningen har funnits sedan 1905 och startades av några hågade studenter vid Frans Schartaus Handelsinstitut. Grunden för föreningen låg i kamratskapen och samhörigheten mellan studenterna.
Detta är något som präglat föreningen de senaste 100 åren, kamratskap och samhörighet. När föreningen var som störst under 20-30-talet hade man föreningslokal inne i stan med upp till 9 r o k samt tillhörande restaurang. Jubileer firades i stadshuset i närvaro av kungliheter. Så när jag fick frågan om att ta över ordförandeskapet i föreningen såg jag det som en stor ära.

Snart har ett år gått sedan ordförandeklubban vandrade vidare till mig. Vad finns att säga då om det året som gått. Bland annat har det varit ett av de intensivaste åren hittills. När jag och den helt nya styrelsen tillträdde var det som att ta över ett sjunkande skepp där knappt någonting gjorts på många år. En föråldrar medlemsskara, ingen återkoppling alls från gymnasiet samt med en avgående styrelse som själva var mitt uppe i karriären med jobb som krävde deras fulla uppmärksamhet och tid. Jag minns när jag pratade med den då avgående ordföranden att han och dåvarande styrelse hade många visioner för föreningen, men att tiden lackat för dom. Jag har idag ännu mer förståelse för det han talade om då och dom ska ha allt erkännande till det arbete som dom faktiskt lade ner.

Att ta tag i en förening som borde förnyats och föryngrats för länge sedan kräver tid och arbete. Vi, den nya styrelsen, har kommit en bit på vägen. Vi har bland annat reviderat gamla medlemsreigster, påbörjat en föryngring av föreningen, förnyat föreningens medlemstidning och lagt en grund för föreningens fortsatta ekonomi. Under denna intensiva period för styrelsen så har vi ändå känt en glädje i arbetet med föreningen och vi hyser stort hopp för dess fortlevnad. Kamratskap och samhörighet ska åter bli något som präglar föreningen och dess medlemmar.

Inga kommentarer: